Επιδόρπιο

pointer-b pointer-r pointer-t sc-fb sc-ins sc-lin sc-yt sc-pin