Όροι Χρήσης και Πολιτική Προστασίας

Πολιτική Απορρήτου / Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΑΕΒΕ, είναι υπεύθυνη για την διασφάλιση των δεδομένων των χρηστών. Η επεξεργασία των δεδομένων που καταγράφονται κατά την πρόσβαση των χρηστών στην ιστοσελίδα μας υπόκειται στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Όταν ένας χρήστης εισέρχεται στην ιστοσελίδα της ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΑΕΒΕ, τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται στη ιστοσελίδα είναι τα ακόλουθα:

η διεύθυνση ΙΡ που παρέχεται στον κάθε χρήστη από τον πάροχο διαδικτύου του (Η διεύθυνση ΙΡ αποθηκεύεται σε συντομευμένη μορφή.)

ο ιστότοπος μέσω του οποίου ο κάθε χρήστης έχει πρόσβαση σε μας,

οι ιστοσελίδες στις οποίες εισέρχεται ο χρήστης,

ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και του λογισμικού του

η ημερομηνία και η διάρκεια της περιήγησής του στην ιστοσελίδα μας

Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται και αποθηκεύονται για σκοπούς marketing και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών . Από τα δεδομένα αυτά είναι δυνατόν να δημιουργηθεί ένα προφίλ χρήσης του χρήστη υπό ένα ψευδώνυμο. Για τον σκοπό αυτό μπορούν να χρησιμοποιούνται cookies.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται τοπικά στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης (browser) του χρήστη που εισέρχεται στην ιστοσελίδα. Τα cookies έχουν την δυνατότητα αναγνώρισης του προγράμματος περιήγησης (browser). Τα cookies αποθηκεύονται μόνο εφόσον ο χρήστης τα αποδεχθεί εισερχόμενος στην ιστοσελίδα. Φυσικά, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αποτρέψει την αποθήκευση των cookies στον υπολογιστή του με το να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής (browser) του αναλόγως.

Τα δεδομένα που καταγράφονται δεν θα χρησιμοποιούνται χωρίς την έγκριση του επηρεαζόμενου προσώπου προκειμένου να εξακριβωθεί η ταυτότητα του προσώπου που εισέρχεται στην ιστοσελίδα και προκειμένου να συσχετιστεί το πρόσωπο που χρησιμοποιεί ψευδώνυμο με τα προσωπικά δεδομένα του προσώπου αυτού. Ο χρήστης μπορεί οποτεδήποτε να προβάλλει αντιρρήσεις στην καταγραφή και την αποθήκευση των προσωπικών του δεδομένων με άμεσο αποτέλεσμα.

Η Ιστοσελίδα μας περιλαμβάνει links (συνδέσμους) προς άλλες ιστοσελίδες οι οποίες δεν ελέγχονται από την ίδια αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΑΕΒΕ για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων αυτών και τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών τους.

Οι επισκέπτες λοιπόν καλούνται να διαβάζουν λεπτομερώς τους Όρους Χρήσης και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των ιστοσελίδων, των οποίων σύνδεσμοι περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΑΕΒΕ. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση.

Ενδέχεται εντός της Ιστοσελίδας της ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΑΕΒΕ να προσφέρεται η δυνατότητα διαμοιρασμού σε Κοινωνικά Δίκτυα και άλλα συναφή εργαλεία που επιτρέπουν να μοιραστείτε τις δράσεις σας εντός της ιστοσελίδας μας με άλλες εφαρμογές, ιστοσελίδες ή μαζικά μέσα ενημέρωσης, και το αντίστροφο. Η χρήση τέτοιων χαρακτηριστικών επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών με τους φίλους σας ή το γενικό κοινό, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε καθορίσει στο προσωπικό σας προφίλ. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις πολιτικές απορρήτου αυτών των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς χειρίζονται τα δεδομένα σας.

Στην περίπτωση που κάποιος χρήστης επικοινωνεί μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, η παροχή εκ μέρους του χρήστη προσωπικών δεδομένων του γίνεται οικειοθελώς και αποκλειστικά κατά την ελεύθερη βούληση του χρήστη. Θα επεξεργαστούμε τα εν λόγω παρασχεθέντα προσωπικά δεδομένα μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τον εκάστοτε λόγο.

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει αντίγραφο των πληροφοριών που τηρούμε και να διορθώσει ανακριβείς πληροφορίες. Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα για όσο χρόνο είναι απαραίτητο, εκτός αν ο χρήστης ζητήσει τη διαγραφή τους

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή υποδείξεις σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΑΕΒΕ μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@kalogeraki.gr.

Σας ενημερώνουμε ότι αυτή η πολιτική ενδέχεται να αλλάξει κατά περιόδους. Οι αλλαγές θα εμφανίζονται εδώ.

 

Όροι Χρήσης 

Τα περιεχομένα του δικτυακού τόπου (site) www.kalogeraki.gr αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΑΕΒΕ. Στο site περιλαμβάνονται υλικό, σήματα, φωτογραφίες, συνταγές, αρχεία, αναφορές και άλλο περιεχόμενο ή στοιχεία που ανήκουν σε διάφορες εταιρείες που χρησιμοποιούνται προκειμένου να προβάλουμε τις υπηρεσίες τους και αποτελούν πνευματική τους ιδιοκτησία.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού, χωρίς έγγραφη άδεια μας ή αναφορά για την προέλευση του (καθώς και οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων, στην περίπτωση που αυτό απαιτείται).

Μπορείτε να εμφανίσετε στην οθόνη και να αντιγράψετε ηλεκτρονικά ή και να εκτυπώσετε μέρη του υλικού που περιέχεται στην ιστοσελίδα μας για προσωπική και μη εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και ότι δεν τροποποιούνται, αλλοιώνονται ή διαγράφονται εμπορικά σήματα ή άλλες κοινοποιήσεις αποκλειστικής εκμετάλλευσης.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση του υλικού της ιστοσελίδας της ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΑΕΒΕ, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, την τροποποίηση, αναπαραγωγή, διανομή, αναδημοσίευση, εμφάνιση ή μεταβίβαση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, χωρίς την προγενέστερη γραπτή άδεια της ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΑΕΒΕ.

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε, το περιεχόμενο, οι πληροφορίες και οι παραπομπές σε συνδέσμους που εμφανίζονται στο διαδικτυακό μας τόπο, να είναι κατά το δυνατόν έγκυρες και χωρίς λάθη και παραλείψεις.

Ο επισκέπτης έχει την υποχρέωση να κάνει χρήση του διαδικτυακού τόπου σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις που μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στην λειτουργία, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΑΕΒΕ .

Η αποδοχή των όρων είναι προϋπόθεση για τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.

Αν επιθυμείτε να επισημάνετε κάποιο γεγονός ή πρόβλημα, μην διστάσετε να επικοινωνήστε μαζί μας.

pointer-b pointer-r pointer-t sc-fb sc-ins sc-lin sc-yt sc-pin