Ευκαιρίες καριέρας

 

 

H βιομηχανία γάλακτος Καλογεράκη, που δραστηριοποιείται στον χώρο του τροφίμου, παράγοντας και διανέμοντας γαλακτοκομικά προϊόντα, αναζητά άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:

 

 

 


Τεχνολόγος Τροφίμων / Χημικός – Υπεύθυνος Παραγωγής

Κύριες Αρμοδιότητες:

Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας

Εργαστηριακές αναλύσεις πρώτων και βοηθητικών υλών, ενδιάμεσων, τελικών προϊόντων και δειγμάτων προϊόντων

Τεκμηρίωση και τήρηση των αρχείων ελέγχου

Αναφορές αποτελεσμάτων ελέγχου ποιότητας στον διευθυντή εργοστασίου

Συνεργασία με τα λοιπά τμήματα της εταιρίας για τη διαχείριση των ζητημάτων παραγωγής & ποιότητας

Επιθυμητό προφίλ υποψηφίου:

 Ελάχιστη εμπειρία 3-5 ετών σε αντίστοιχη θέση, σε γαλακτοβιομηχανία ή βιομηχανία τροφίμων

Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ σε συναφές αντικείμενο

Εμπειρία σε πιστοποιήσεις ISO, IFS κ.λπ.

Εμπειρία σε χημικές αναλύσεις πρώτης ύλης και προϊόντων

Γνώσεις όσον αφορά στον κώδικα τροφίμων

Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες

Ομαδικό πνεύμα

Δυνατότητα άμεσης μετακίνησης και μόνιμης διαμονής στο Ηράκλειο Κρήτης

 

Προσωπικό για τη Μονάδα Παραγωγής

Κύριες Αρμοδιότητες:

Διεκπεραίωση βοηθητικών εργασιών στα διάφορα τμήματα της παραγωγής  

Καθαρισμός του εξοπλισμού και του χώρου παραγωγής

Εφαρμογή κανόνων ασφάλειας και υγείας και ασφάλειας τροφίμων

Επιθυμητό προφίλ υποψηφίου:

Προϋπηρεσία σε τμήμα παραγωγής (επιθυμητή)

Γνώση Ελληνικής ή Αγγλικής γλώσσας

Όρεξη και κίνητρο για εργασία

Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης

Συνέπεια, υπευθυνότητα, ομαδικότητα

 

Χειριστής Μηχανημάτων Συσκευασίας & Παραγωγής

Κύριες Αρμοδιότητες:

Παρακολούθηση ορθής και αποδοτικής λειτουργίας των μηχανημάτων παραγωγής/συσκευασίας

Troubleshooting, άμεση αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων στην παραγωγή/συσκευασία

Σωστή εφαρμογή των οδηγιών παραγωγής/συσκευασίας

Τροφοδοσία των μηχανών με υλικά

Περιοδικός οπτικός έλεγχος για την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος

Τήρηση των διαδικασιών ασφάλειας και ποιότητας του εργοστασίου

Καθαριότητα και ευταξία του χώρου ευθύνης

Επιθυμητό προφίλ υποψηφίου:

Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ με ειδικότητα Μηχανολόγου/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανική μονάδα (επιθυμητή)

Ταχύτητα, αντίληψη και οξυδέρκεια

Ομαδικό πνεύμα

Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου και προτεραιοτήτων

Υπευθυνότητα και οργάνωση

 

Παροχές Εταιρίας:

 Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον - Ικανοποιητικός μισθός - Εργασιακή εξέλιξη - Μόνιμη απασχόληση - 

Δυνατότητα μεταφοράς με ιδιόκτητο λεωφορείο προσωπικού  

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στη διεύθυνση: hr@kalogeraki.gr

Έδρα της εταιρίας: Ηράκλειο Κρήτης

 

pointer-b pointer-r pointer-t sc-fb sc-ins sc-lin sc-yt sc-pin