Ευκαιρίες καριέρας

 

 

H βιομηχανία γάλακτος Καλογεράκη, που δραστηριοποιείται στον χώρο του τροφίμου, παράγοντας και διανέμοντας γαλακτοκομικά προϊόντα, αναζητά άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:

 

 

 


1) Τεχνολόγος τροφίμων - Υπεύθυνος παραγωγής

      Κύριες αρμοδιότητες:

 • Παρακολούθηση και έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας
 • Εργαστηριακές αναλύσεις πρώτων και βοηθητικών υλών, ενδιάμεσων, τελικών προϊόντων και δειγμάτων προϊόντων
 • Τεκμηρίωση και τήρηση των αρχείων ελέγχου
 • Αναφορές αποτελεσμάτων ελέγχου ποιότητας στον διευθυντή εργοστασίου
 • Συνεργασία με τα λοιπά τμήματα της εταιρίας για τη διαχείριση των ζητημάτων παραγωγής & ποιότητας
 • Καθημερινός έλεγχος των εγκαταστάσεων και των τμημάτων παραγωγής
 • Έλεγχος τήρησης ιχνηλασιμότητας σε όλα τα τμήματα
 • Έλεγχος διαδικασίας καθαριότητας παραγωγής & υγιεινής προσωπικού

      Επιθυμητό προφίλ υποψηφίου:

 • Εμπειρία τουλάχιστον 3-5 ετών σε αντίστοιχη θέση με ενασχόληση σε γαλακτοκομικά & τυροκομικά
 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ σε συναφές αντικείμενο
 • Εμπειρία σε πιστοποιήσεις ISO, IFS κ.λπ.
 • Εμπειρία σε χημικές αναλύσεις πρώτης ύλης και προϊόντων
 • Γνώσεις όσον αφορά στον κώδικα τροφίμων
 • Ικανότητα προγραμματισμού & οργάνωσης
 • Ομαδικό πνεύμα

 

 2) Εργάτες παραγωγής για την παραγωγική μονάδα

 

 3) Οδηγός διανομών με Β & Γ κατηγορίας δίπλωμα

 

 4) Υπεύθυνος Logistics - Εφοδιαστικής Αλυσίδας

 

 

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στη διεύθυνση hr@kalogeraki.gr

      Έδρα της εταιρίας: Ηράκλειο Κρήτης

 

pointer-b pointer-r pointer-t sc-fb sc-ins sc-lin sc-yt sc-pin