Ευκαιρίες καριέρας

 

 

H βιομηχανία γάλακτος Καλογεράκη, που δραστηριοποιείται στον χώρο του τροφίμου, παράγοντας και διανέμοντας γαλακτοκομικά προϊόντα, αναζητά άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:

 

 

 


Τεχνολόγος Τροφίμων – Υπεύθυνος Παραγωγής

Κύριες Αρμοδιότητες:

Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας

Εργαστηριακές αναλύσεις πρώτων και βοηθητικών υλών, ενδιάμεσων, τελικών προϊόντων και δειγμάτων προϊόντων

Τεκμηρίωση και τήρηση των αρχείων ελέγχου

Αναφορές αποτελεσμάτων ελέγχου ποιότητας στον διευθυντή εργοστασίου

Συνεργασία με τα λοιπά τμήματα της εταιρίας για τη διαχείριση των ζητημάτων παραγωγής & ποιότητας

Επιθυμητό προφίλ υποψηφίου:

 Ελάχιστη εμπειρία 3-5 ετών σε αντίστοιχη θέση, σε γαλακτοβιομηχανία ή βιομηχανία τροφίμων

Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ σε συναφές αντικείμενο

Εμπειρία σε πιστοποιήσεις ISO, IFS κ.λπ.

Εμπειρία σε χημικές αναλύσεις πρώτης ύλης και προϊόντων

Γνώσεις όσον αφορά στον κώδικα τροφίμων

Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες

Ομαδικό πνεύμα

Δυνατότητα άμεσης μετακίνησης και μόνιμης διαμονής στο Ηράκλειο Κρήτης

 

Μηχανολόγος Μηχανικός / Χειριστής Μηχανημάτων Παραγωγής και Συσκευασίας

Κύριες Αρμοδιότητες:

Παρακολούθηση ορθής και αποδοτικής λειτουργίας των μηχανημάτων παραγωγής/συσκευασίας

Troubleshooting, άμεση αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων στην παραγωγή/συσκευασία

 

Σωστή εφαρμογή των οδηγιών παραγωγής/συσκευασίας


Τροφοδοσία των μηχανών με υλικά

Περιοδικός οπτικός έλεγχος για την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος

Τήρηση των διαδικασιών ασφάλειας και ποιότητας του εργοστασίου

Καθαριότητα και ευταξία του χώρου ευθύνης

Επιθυμητό προφίλ υποψηφίου:

Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ με ειδικότητα Μηχανολόγου/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανική μονάδα (επιθυμητή)

Ταχύτητα, αντίληψη και οξυδέρκεια

Ομαδικό πνεύμα

Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου και προτεραιοτήτων

Υπευθυνότητα και οργάνωση

 

Προσωπικό για τη Μονάδα Παραγωγής

Κύριες Αρμοδιότητες:

Διεκπεραίωση βοηθητικών εργασιών στα διάφορα τμήματα της παραγωγής  

Καθαρισμός του εξοπλισμού και του χώρου παραγωγής

Εφαρμογή κανόνων ασφάλειας και υγείας και ασφάλειας τροφίμων

Επιθυμητό προφίλ υποψηφίου:

Προϋπηρεσία σε τμήμα παραγωγής (επιθυμητή)

Γνώση Ελληνικής ή Αγγλικής γλώσσας

Όρεξη και κίνητρο για εργασία

Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης

Συνέπεια, υπευθυνότητα, ομαδικότητα

 

Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης

Κύριες Αρμοδιότητες:

Σχεδιασμός διαδικασιών και οργάνωση της παραγωγής και τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

Βελτιστοποίηση και εξέλιξη της παραγωγικής διαδικασίας και της λειτουργίας της μονάδας

Προγραμματισμός παραγωγής σε συνεργασία με τη Διοίκηση

Επιλογή, εκπαίδευση και αξιολόγηση εργαζομένων μονάδας

Παρακολούθηση ορθής και αποδοτικής λειτουργίας των μηχανημάτων παραγωγής/συσκευασίας

Troubleshooting, άμεση αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων στην παραγωγή/συσκευασία

 

Περιοδικός οπτικός έλεγχος για την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος

Τήρηση των διαδικασιών ασφάλειας και ποιότητας του εργοστασίου

Επιθυμητό προφίλ υποψηφίου:

Άνδρας απόφοιτος Πολυτεχνείου τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Επιθυμητή προϋπηρεσία 3-5 χρόνια σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανική μονάδα

Άριστη γνώση διαχείρισης παραγωγής

Γνώση εφαρμογής συστημάτων διασφάλισης ποιότητας

Γνώση αρμοδιοτήτων τεχνικού ασφαλείας

Ταχύτητα, αντίληψη και οξυδέρκεια

Ικανότητα διαχείρισης και παρακίνησης ομάδων παραγωγής

Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου και προτεραιοτήτων

Υπευθυνότητα και οργάνωση

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας καθώς και των εφαρμογών MS-Office

 

Παροχές Εταιρίας:

 Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον - Ικανοποιητικός μισθός - Εργασιακή εξέλιξη - Μόνιμη απασχόληση - 

Δυνατότητα μεταφοράς με ιδιόκτητο λεωφορείο προσωπικού  

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στη διεύθυνση: hr@kalogeraki.gr

Έδρα της εταιρίας: Ηράκλειο Κρήτης

 

pointer-b pointer-r pointer-t sc-fb sc-ins sc-lin sc-yt sc-pin