Οικονομικά στοιχεία

Επιλέξτε το έτος που σας ενδιαφέρει για να δείτε τον αντίστοιχο ισολογισμό της εταιρίας ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΑΕΒΕ:

 

Ισολογισμός οικονομικού έτους 2013

 

Ισολογισμός οικονομικού έτους 2014

 

Ισολογισμός οικονομικού έτους 2015

 

Ισολογισμός οικονομικού έτους 2017

 

 

pointer-b pointer-r pointer-t sc-fb sc-ins sc-lin sc-yt sc-pin